Thống kê tình hình xử lý hồ sơ

Thống kê hồ sơ tiếp nhận của Ủy ban nhân dân TP Sóc Trăng
NĂM
2017
Đã tiếp nhận16566
Xử lý đúng hạn173
Xử lý trong hạn12802
Xử lý trễ hạn3591
78.32%
Tỷ lệ đúng hạn
Thống kê hồ sơ tháng 10 năm 2017
Thống kê hồ sơ 12 tháng của năm 2017