Thống kê tình hình xử lý hồ sơ

Thống kê hồ sơ tiếp nhận của Ủy ban nhân dân TP Sóc Trăng
NĂM
2017
Đã tiếp nhận18467
Xử lý đúng hạn193
Xử lý trong hạn14277
Xử lý trễ hạn3997
78.36%
Tỷ lệ đúng hạn
Thống kê hồ sơ tháng 11 năm 2017
Thống kê hồ sơ 12 tháng của năm 2017