Danh sách thủ tục hành chính

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực

Tìm thấy 135 thủ tục hành chính
Biên bản thẩm tra quyết toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thừa kế
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy chứng nhận Tổ dân phố văn hóa (khóm văn hóa)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh THCS đến tỉnh khác
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử, internet
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình (thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ đô thị
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I (thuộc phạm vi thẩm quyền UBND cấp huyện)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II (thuộc phạm vi thẩm quyền UBND cấp huyện)
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép/gia hạn giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường cấp trung học cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp giấy phép/gia hạn giấy phép dạy thêm trong nhà trường cấp Trung học Cơ sở
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Tình hình xử lý hồ sơ/dự án 2017